Lars – een kleinzoon van één van onze bestuursleden – heeft stagegelopen bij ons en hierover een stageverslag geschreven. Natuurlijk is het mooi om dit hier te delen.

Inleiding

Ik heb stage gelopen bij Stichting Samen Verder Putten. SSVP is een stichting die een brug tussen heden en verleden wil slaan en het oorlogsverleden wil over brengen aan de nieuwe generatie. Zo hebben ze een tuin gesticht om te verbinden, contacten te leggen en te onderhouden met Ladelund. Daar is een voormalig concentratiekamp in Duitsland, hier wonen ze herdenking bij zoals de razzia herdenking in Putten en willen ze de Puttense oorlogsgeschiedenis doorgeven.

Ik heb voor dit stage adres gekozen omdat ik zelf uit Putten kom en enorm geïnteresseerd ben in de 2e wereldoorlog en de Puttense oorlogsgeschiedenis. Toen ik begon aan deze stage hoopte ik dat ik nog meer kennis zou op doen over de Puttense oorlogsgeschiedenis en het Poster Project en ik kan met zekerheid zeggen dat dat gelukt is.

Lees hier het hele verslag!