Vrienden van Stichting Samen Verder Putten

Wilt u de (toekomstige) projecten van onze Stichting financieel ondersteunen?

Dat kan!

Word Vriend van onze Stichting en steun ons met een bedrag van minimaal € 15,00 per jaar. Aanmelden kan door de onderstaande formulier of door middel van het sturen van een mail naar info@stichtingsamenverderputten.nl.

Het lidmaatschap gaat in nadat uw bijdrage is bijgeschreven op bankrekening: NL05RABO0323298443 ten name van Stichting Samen Verder Putten. Vermeld duidelijk in de omschrijving “Vrienden van”.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijke opzegging voor 1 december heeft plaats gevonden.

Wij houden onze vrienden met regelmaat op de hoogte van onze activiteiten en nieuws.