Vandaag, 30-01-2018, bereikte ons het droevige bericht dat Pastor Richter uit Ladelund is overleden. Hij is rustig, in het bijzijn van zijn naasten, heen gegaan in het volle vertrouwen en geloof in zijn Schepper.

Pastor Richter heeft ongelooflijk veel invloed gehad, en heeft dit nog steeds, in de nasleep en verwerking van het leed ten gevolge van de Puttense razzia die op 1 en 2 oktober 1944 plaats vond.

Hij is het die het als leiding beschouwde het werk van Pastor Meyer voort te zetten en verder uit te bouwen, toen hij voor het eerst in 1956 in Ladelund kwam. Door de inzet van Pastor Meyer zijn de Puttense mannen, die omkwamen in het concentratiekamp Ladelund, op een christelijke manier achter de St. Petrikerk in Ladelund begraven. De contacten die na de oorlog ontstonden tussen de bewoners van Ladelund en Putten heeft Pastor Richter uitgebouwd, met als gevolg een innige, onlosmakelijke band tussen de bewoners van de twee dorpen.

Het basisthema van Pastor Richter is altijd geweest: Vergeving en Verzoening. Dit thema zal altijd actueel blijven. Hij heeft zich met meer dan hart en ziel ingezet voor dit thema. In zijn huiskamer ontstond ooit het idee voor een brugcomité Putten-Ladelund, dat later de Stichting Oktober 44 werd.

Ik heb het voorrecht gehad, en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn, Pastor Richter gekend te mogen hebben. Wat een ongelooflijk inspirerende man! Als hij praatte over het belang van vergeving twinkelden zijn ogen. De kracht, overtuiging en emotie waarmee hij sprak, recht uit zijn hart, zal ik nooit vergeten. Het mooiste compliment voor de Putten Ladelund-Loop van 2015 kregen we van hem.

Afgelopen november, met Volkstrauertag, nam hij bewust afscheid. In dit afscheid heeft hij ons een taak meegegeven. Die luidt: doorgaan met waar jullie mee bezig zijn. Duidelijke taal, boodschap begrepen.

Ook Putten verliest een vriend. Pastor Richter, een VRIEND met zes hoofdletters. Wij vertrouwen erop dat hij zijn eeuwige bestemming heeft gevonden bij zijn God.

Namens de Stichting Samen Verder Putten

Michel Kooij

Ard Kleijer

Dick van Bloemendaal

Erik van de Poll