HOME  |   ACTIVITEITEN   |   DOELSTELLING  |   BESTUUR  |   SPONSORING  |   BELEIDSPLAN   |   CONTACT

LAATSTE NIEUWS

 

 

Pastor Richter overleden

~Bekijk hier het bericht~

 

 

Puttenaren werken mee bij aanleg en ontwerp
Duitse 'gedenktuin'

~Bekijk hier het artikel~

"

DOELSTELLING

 

 

De naam van de stichting is: Stichting Samen Verder.

De stichting is gevestigd in de gemeente Putten.

 

De stichting heeft als doel: het werken aan nieuwe vormen van het doorgeven van lessen, uit oorlogen aan nieuwe generaties. Werken aan ontmoeting en verbroedering. De oorlogsgeschiedenis van Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de gebeurtenissen op een 1 en 2 oktober 1944 en de wijze waarop Putten na de oorlog met dat verleden is omgegaan, spelen daarbij een belangrijke rol. De activiteiten van de stichtingen beperken zich echter niet tot alleen deze oorlogsgeschiedenis;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- het bieden van een platform aan personen en instellingen om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het bereiken van hierboven genoemde doelstelling;

 

- het organiseren en of faciliteren van projecten, (sport)activiteiten en evenementen, die ertoe leiden dat er verbinding ontstaat tussen generaties, zowel in binnen als buitenland;

- het leggen van contacten met overheidsinstanties, bedrijven, kerkbesturen, maatschappelijke organisaties, verenigingen dan wel personen in binnen- en buitenland, die bij willen dragen aan onze doelstellingen.

 

Stichting Samen Verder Putten staat ingeschreven in het stichtingsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 69417377.

 

RSIN nummer 857867416

 

BESTUUR

 

 

SPONSORING

 

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 

 

 

 

 

 

 

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving en legaten waaraan geen lasten verbonden zijn.

 

CONTACT

 

 

POSTADRES

Calcariaweg 26, 3881 XG Putten

 

BEZOEKADRES

Calcariaweg 26, 3881 XG Putten, samenverder@uitputten.nl

 

 

ACTIVITEITEN

 

 

2015

Ladelund Loop

 

2016

Sportweekend Ladelund Putten

 

2017

Totstandkoming Monument Werkkamp De Vanenburg

 

2018

Ontmoetingstuin

Dirk André
van Bloemendaal

~ Penningmeester ~

Erik Stefan
van de Poll

~ Bestuurslid ~

Vrijwillige bijdragen

Sponsorbijdragen

Subsidies

"

Michel Randy

Kooij

~ Voorzitter ~

Aart

Kleijer

~ Secretaris ~

Schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten

Alle andere verkrijgingen, rente en baten.