Doelstelling

De stichting heeft als doel: het werken aan nieuwe vormen van het doorgeven van lessen, uit oorlogen aan nieuwe generaties. Werken aan ontmoeting en verbroedering. De oorlogsgeschiedenis van Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de gebeurtenissen op een 1 en 2 oktober 1944 en de wijze waarop Putten na de oorlog met dat verleden is omgegaan, spelen daarbij een belangrijke rol…

Activiteiten

2015

Ladelund Loop van Putten naar Ladelund

2016

Sportweekend Ladelund Putten

2017

Totstandkoming Monument "Sarah" Joodse werkkamp De Vanenburg Putten

Bekijk hier de foto's

2018

Realisatie Tuin van Ontmoeting in Ladelund

5-7-2019

Ondersteuning organisatie HerinneRit autotoertocht

2019

Stille Tocht Razzia Putten

"Bekijk hier de uitnodiging"

2019

Fietsen vanaf de Ginkel naar Oosterbeek

"Lees verder"

2019

Inaugurele rede Katja Happe.

"Lees verder"

2019

Airborne War Cemetery

"Lees verder"

2019

Fietstocht vanaf de Ginkel naar Oosterbeek

Foto's volgen nog

2020

Herdenking Monument "Sarah" Vanenburg Putten - 27 januari "Bekijk hier de uitnodiging"

2020

Herdenking Internationale Holocaust Memorial Day

"Lees verder"

2019

Fietstocht Operatie Market Garden

Foto's volgen nog

2020

Putten Herdenkt
In het kader van Gelderland Herdenkt 75 jaar bevrijding

"Meer info volgt"

2020

Evacuatietocht Putten – Huissen

"Lees meer"

2021

Herdenking bij monument Sarah op Holocaust Memorial Day bij Kasteel de Vanenburg op 27 januari

30-4-2022

Uitwisselingsproject
Huissen-Putten

Foto's volgen nog

14-5-2022

Uitwisselingsproject
Huissen-Putten

Foto's volgen nog

Laatste nieuws

Covid melding

SSVP organiseert dit jaar i.v.m. covid 19 geen bijzondere activiteiten rondom de razziaherdinking van 1 en 2 oktober.

Lees verder

Bestuur

Wij stellen graag aan u voor
1

Michel Kooij

~ Voorzitter ~

2

Ard Kleijer

~ Penningmeester ~

3

Erik van de Poll

~ PR & Communicatie ~

4

Peter Brink

~ Secretaris ~

5

Jan van Boeijen

~ Bestuurslid ~

Neem contact met ons op

Stichting Samen Verder Putten

Bilderdijkstraat 57, 3881 WB, Putten
Tel: 06 – 53204598 
(voorzitter: Michel Kooij)

 www.stichtingsamenverderputten.nl
info@stichtingsamenverderputten.nl  

Stichting Samen Verder Putten
staat ingeschreven in het stichtingsregister
van de Kamer van Koophandel
onder nummer 69417377

Bankrekening
NL05RABO0323298443
ten name van Stichting Samen Verder Putten

ANBI RSIN nummer 857867416

BIC nummer: RABONL2U